Jean Monnet Burs Programı

 

 

Yurtdışında üniversite eğitimi almak istiyorsunuz ancak yaşam ve eğitim masraflarınız size yük olacaksa çeşitli burs programlarına başvurabilirsiniz. Bu yazımızda İrlanda’da yüksek lisans veya doktora eğitimi alırken yararlanabileceğiniz burslardan birisi olan Jean Monnet bursundan bahsedeceğiz.

 

Jean Monnet Kimdir?

Jean Monnet, 1888-1979  yılları arasında yaşamış Fransız girişimci, diplomat, finansör, yönetici ve politik vizyonerdir. Avrupa Birliği’nin kuruluşunda öncü rol oynaması, onun yenilikçi ve öncü çabaları sebebiyle ayrıca ”Avrupa’nın Babası” olarakta bilinir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yapılan anlaşmaların neticesinde burs ile Avrupa’da öğrenim görme hakkı sağlayan bu programın adı, Avrupa Birliği’nin fikir babası Jean Monnet’den gelmiştir. Günümüzde Türkiye’nin en köklü ve prestijli burs programı Jean Monnet’tir.

 

Jean Monnet Bursu Nedir?

 

Jean Monnet 1989 yılından beri Türkiye’deki öğrencilerin herhangi bir Avrupa ülkesinde alacağı eğitime finansal destek sağlayan prestijli bir eğitim burs programıdır. Jean Monnet an az 3, en fazla 12 ay süreli olarak Avrupa’da herhangi bir üniversite yada eğitim kurumunda alacağınız eğitim, katılacağınız program ve projeyi desteklemektedir. Ancak bursiyerlerin Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkisine yönelik konularda çalışmalar yapması beklenmektedir. 

Bu konuları, Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum süreci Avrupa Birliği müktesebatı konuları gibi kısaca belirtmekte fayda var. Jean Monnet bursu ile bursiyerlerin eğitim aldıkları alanlarda yetkilerinin artırılması ve AB sürecine yönelik yeni bakış açıları katmak amaçlanmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

 

Jean Monnet Bursuna Kimler Başvurabilir?

 

Türkiye Jean Monnet Burs Programına ilişkin duyuru metnine göre;

 • Türkiye’deki kamu sektörü çalışanları

 • Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

 • Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli

 • Türkiye’deki özel sektör ve STK çalışanları

Jean Monnet bursuna başvuru yapma niteliğine sahiptir.

 

Adım Adım Jean Monnet Başvurusu

Jean Monnet Bursu başvurusu, burstan yararlanmak istediğiniz yıldan 1 yıl önce yapılır.

Burs başvuruları yılda bir kez olmak üzere genellikle Kasım ayında yapılır. Başvurular elden veya posta/kargo ile duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine iletilir. Ardından geçerli, doğru ve eksiksiz başvuru evrakı sunan adaylar yazılı sınava davet edilir. Burs almaya hak kazananlar, yazılı sınav puanları ve sektörlere ayrılan kotalar dikkate alınarak belirlenir.

 

Adım Adım Jean Monnet Başvurusu

Burs başvuruları yılda bir kez olmak üzere  yapılır. Başvurular elden veya posta/kargo ile duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine iletilir. Ardından geçerli, doğru ve eksiksiz başvuru evrakı sunan adaylar yazılı sınava davet edilir. Burs almaya hak kazananlar, yazılı sınav puanları ve sektörlere ayrılan kotalar dikkate alınarak belirlenir.

 

Jean Monnet Başvuru Belgeleri

 • Belirtilen akademik yıl için başvuru formu

 • Vesikalık fotoğraf 

 • Kimlik veya pasaport fotokopisi

 • Yabancı dil yeterlilik sertifikası

 • Lisans Diploması/ Mezuniyet Belgesi

 • İmzalı Transkript

 

Program Kapsamında Hangi Ülkelerde Eğitim Görebilirim?

 

Jean Monnet Burs Programı kapsamında bursiyerler akademik çalışmalarını AB üye ülkelerinde bulunan üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlardan herhangi birinde yürütebilir.

 

 

Program Kapsamında Hangi Alanlarda Eğitim Görebilirim?

 

Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda AB üye devletlerinde ve Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bu bağlamda, AB müktesebatı kapsamında yer alan ve aşağıda sıralanan alanlarda yapılacak çalışmalar için burs verilmektedir: 

 

 • Malların Serbest Dolaşımı

 • İşçilerin Serbest Dolaşımı

 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

 • Sermayenin Serbest Dolaşımı

 • Kamu Alımları

 • Şirketler Hukuku

 • Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Rekabet Politikası

 • Mali Hizmetler

 • Bilgi Toplumu ve Medya

 • Tarım ve Kırsal Kalkınma

 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

 • Balıkçılık

 • Taşımacılık Politikası

 • Enerji

 • Vergilendirme

 • Ekonomik ve Parasal Politika

 • İstatistik

 • Sosyal Politika ve İstihdam

 • İşletmeler ve Sanayi Politikası

 • Trans-Avrupa Şebekeleri

 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

 • Yargı ve Temel Haklar

 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

 • Bilim ve Araştırma 

 • Eğitim ve Kültür

 • Çevre ve İklim Değişikliği

 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

 • Gümrük Birliği

 • Dış İlişkiler

 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

 • Mali Güvenlik

 

Jean Monnet Neleri Karşılıyor?

 • 20.000 Euro’ya kadar program ücreti

 • Yaşam Masrafları  (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.)

 • Sabit Ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar)

 

 

Menü