QS Graduate Employability Rankings - QS İrlanda Üniversitelerinin Mezuniyet Sonrası Sağladığı İstihdam Oranı Sıralaması

Üniversiteleri ve akademik kurumları inceleyen ve onların dünya üzerindeki sıralamalarını yapan araştırma kurumlarından biri de QS World Ranking’dir. Dünya’da her sene değişkenlik gösteren ve popülaritesi artıp azalan üniversiteleri belirli kriterlere göre değerlendirerek sıralama yapmaktadır.

Her kurumun birbirinden çok farklı özellikleri bulunsa da belirli ortak kriterler doğrultusunda belli başlı argümanlara göre değerlendirme yapılmaktadır. Qs Graduate Employability dünya üniversite sıralamasında temel amaç bir çok kurum tarafından göz ardı edilen dünya standartlarını öne çıkarmak ve kurumların gelişmesi için destekleyici ataklar yapmaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 

 

Araştırma: Akademisyenlerin araştırma kalitesi, üretkenlik ve her yıl yayınlanan makale sayısı, uluslararası ödüller

Öğretim: Yarına ilham verecek akademisyenlerin yetiştirilmesi için atılan adımları kontrol eden mekanizmadır. Bu göstergeyi öğrencilere yapılan anketler, öğrenci fakülte dağılımı ve başarı notları belirler.

Akademik Gelişim: Bu kategori araştırma kategorisinin bir alternatifidir. Akademik gelişim hem sınıf içi hem sınıf dışı araştırmaları hedefler. Fakültelerin ödev dağılımı, çalışma saatleri, akademik öğrenme merkezlerinin elverişliliği ve diğer fırsatlar.

İstihdam: Lisansüstü istihdam edilebilirlik, “çalışmaya hazır”, çok kültürlü bir ekipte etkin bir şekilde çalışma, sunum yapma, insanları ve projeleri yönetme becerisine odaklanan akademik güçten daha fazlasını kapsar. Bu alandaki ortak göstergeler işveren anketleri, lisansüstü istihdam oranları ve kariyer hizmetleri desteğidir.

Uluslararasılaşma: Uluslararası öğrencilerin ve personelin oranı, gelen ve giden değişim öğrencilerinin sayısı, eğitim kurumunda temsil edilen milletlerin sayısı, diğer üniversitelerle uluslararası ortaklıkların sayısı ve gücü üzerinden değerlendirilir.

Tesisler ve Kampüs: Üniversite altyapısı, öğrencilerin üniversite deneyimlerinden neler bekleyebilecekleri ve neler edinebileceklerini kapsar. Spor, bilişim, kütüphane ve sağlık tesisleri gibi göstergelerin yanı sıra öğrenci topluluklarının sayısı da bu kriter dahilinde değerlendirilmektedir.

Çevrimiçi / Uzaktan eğitim: Öğrenci hizmetleri ve teknolojisi,  öğrenci fakülte katılımı, öğrenci etkileşimi, çevrimiçi bağlılık ve üniversitenin itibarı gibi çeşitli göstergelere bakar.

Sosyal Sorumluluk: Akademik kurumun bulunduğu lokasyonda yerel topluma, hayır işlerine ve afet yardımlarına yatırım yaparak topluma karşı yükümlülüklerini ne kadar ciddiye aldığını ölçer. Aynı zamanda bölgesel beşeri sermaye gelişimini ve çevre bilincini de analiz eder.

Kültür Sanat: Kurumlar tarafından düzenlenen konser ve sergi sayısı, fon yatıırmı ve kültürel ödül ve kültürel yatırımlarıdır.

Etraflılık ve Öğrenci Yatırımları: Burs ve bursiyerlerde, engellilik erişiminde, cinsiyet dengesinde ve düşük gelirli sosyal yardımda üniversitenin öğrencilere erişilebilirliğini değerlendirmektedir.

 

 

QS Graduate Employability Rankings – İRLANDA ÜNİVERSİTELERİ

 

 

Sıra

Okul

QS Sıralaması

1

University College Dublin

87

2

Trinity College Dublin

91

3

Dublin City University

191-200

4

University of Limerick

191-200

5

University College Cork

201-250

6

University of Galway

301-500

Youtube kanalımıza da bekleriz 🙂

Menü