QS World University Ranking 2024 - QS Dünya Üniversite Sıralaması 2024
İrlanda Üniversiteleri

Üniversiteleri ve akademik kurumları inceleyen ve onların dünya üzerindeki sıralamalarını yapan araştırma kurumlarından biri de QS World Ranking’dir. Dünya’da her sene değişkenlik gösteren ve popülaritesi artıp azalan üniversiteleri belirli kriterlere göre değerlendirerek sıralama yapmaktadır.

 

Her kurumun birbirinden çok farklı özellikleri bulunsa da belirli ortak kriterler doğrultusunda belli başlı argümanlara göre değerlendirme yapılmaktadır. Qs World Ranking dünya üniversite sıralamasında temel amaç bir çok kurum tarafından göz ardı edilen dünya standartlarını öne çıkarmak ve kurumların gelişmesi için destekleyici ataklar yapmaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 

 

Araştırma: Akademisyenlerin araştırma kalitesi, üretkenlik ve her yıl yayınlanan makale sayısı, uluslararası ödüller

Öğretim: Yarına ilham verecek akademisyenlerin yetiştirilmesi için atılan adımları kontrol eden mekanizmadır. Bu göstergeyi öğrencilere yapılan anketler, öğrenci fakülte dağılımı ve başarı notları belirler.

Akademik Gelişim: Bu kategori araştırma kategorisinin bir alternatifidir. Akademik gelişim hem sınıf içi hem sınıf dışı araştırmaları hedefler. Fakültelerin ödev dağılımı, çalışma saatleri, akademik öğrenme merkezlerinin elverişliliği ve diğer fırsatlar.

İstihdam: Lisansüstü istihdam edilebilirlik, “çalışmaya hazır”, çok kültürlü bir ekipte etkin bir şekilde çalışma, sunum yapma, insanları ve projeleri yönetme becerisine odaklanan akademik güçten daha fazlasını kapsar. Bu alandaki ortak göstergeler işveren anketleri, lisansüstü istihdam oranları ve kariyer hizmetleri desteğidir.

Uluslararasılaşma: Uluslararası öğrencilerin ve personelin oranı, gelen ve giden değişim öğrencilerinin sayısı, eğitim kurumunda temsil edilen milletlerin sayısı, diğer üniversitelerle uluslararası ortaklıkların sayısı ve gücü üzerinden değerlendirilir.

Tesisler ve Kampüs: Üniversite altyapısı, öğrencilerin üniversite deneyimlerinden neler bekleyebilecekleri ve neler edinebileceklerini kapsar. Spor, bilişim, kütüphane ve sağlık tesisleri gibi göstergelerin yanı sıra öğrenci topluluklarının sayısı da bu kriter dahilinde değerlendirilmektedir.

Çevrimiçi / Uzaktan eğitim: Öğrenci hizmetleri ve teknolojisi,  öğrenci fakülte katılımı, öğrenci etkileşimi, çevrimiçi bağlılık ve üniversitenin itibarı gibi çeşitli göstergelere bakar.

Sosyal Sorumluluk: Akademik kurumun bulunduğu lokasyonda yerel topluma, hayır işlerine ve afet yardımlarına yatırım yaparak topluma karşı yükümlülüklerini ne kadar ciddiye aldığını ölçer. Aynı zamanda bölgesel beşeri sermaye gelişimini ve çevre bilincini de analiz eder.

Kültür Sanat: Kurumlar tarafından düzenlenen konser ve sergi sayısı, fon yatıırmı ve kültürel ödül ve kültürel yatırımlarıdır.

Etraflılık ve Öğrenci Yatırımları: Burs ve bursiyerlerde, engellilik erişiminde, cinsiyet dengesinde ve düşük gelirli sosyal yardımda üniversitenin öğrencilere erişilebilirliğini değerlendirmektedir.

 

 

QS WORLD UNIVERSITY RANKİNG 2023 – İRLANDA ÜNİVERSİTELERİ

 
 Bu yıl, bir İrlanda üniversitesi dünyanın ilk 100’ü arasında yer aldı ve dördü ilk 500’e girdi.


Bir sonraki QS Dünya Üniversite Sıralaması’nın Haziran 2023’te açıklanması bekleniyor.

 

Sıra

Okul

QS Sıralaması 2023

QS Sıralaması 2024

1

Trinity College Dublin

98

81

2

University College Dublin

181

171

3

Naitonal University of Ireland, Galway

270

289

4

University College Cork

303

292

5

University of Limerick

531-540

426

6

Dublin City University

471

436

7

Maynooth University

801-1000

801-850

8

Technological University Dublin

801-1000

851-900

Youtube kanalımıza da bekleriz 🙂

Menü