DELTA KURSLARI

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) kursları, anadili İngilizce olmayan İngilizce öğretmelerin yurtdışında İngilizce öğretmenliği yapabilmesini sağlayan diploma programlarıdır. Delta diploması, Cambridge Üniversitesi tarafından onaylıdır ve “UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate)” tarafından verilmektedir. Delta sertifikası, uluslararası düzeyde tanınmakta ve son derece saygı görmekte olup bir kalite ölçütü sayılmaktadır. ** (Kaynak)

Delta Kurslarına Kimler Başvurabilir?

 • Minimum yaş: 21
 • Son 5 yılda en az 2 yıl full-time çalışma tecrübesi olan İngilizce öğretmenleri
 • Kariyerine yurtdışında İngilizce öğretmeni olarak devam etmek isteyen İngilizce öğretmenleri
 • Alanında uzmanlaşmak isteyen İngilizce öğretmenleri
 • Öğretim bilgilerini tazelemek isteyen İngilizce öğretmenleri

Neden Delta Kursu/Diploması Alınmalı?

 • Küresel anlamda kabul gören sertifikaya sahip olunur.
 • Kariyerinizi üst seviyeye çıkarmış olursunuz ve alanınızdaki yüksek mevkiilere başvuru yapabilirsiniz.
 • İngilizce dili öğretiminin ilkeleri ve uygulamalarına dair bilginizi ve anlayışınızı genişletme fırsatı bulursunuz.
 • Bir öğretmen olarak, mevcut uygulamalarınıza eleştirel gözle bakabilirsiniz.

DELTA Modülleri 

Modül 1

Odak ve hedefler:  bu modül, çeşitli bağlamlarda Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce (ESOL) öğretimi ve öğreniminin arka planına odaklanır.
Kurs tarihleri:  2023 boyunca eğitmenlerle kararlaştırılacak tarihler  
Eğitmenler, Modül 1’e hazırlanmalarına yardımcı olmak için kursiyerleri maksimum 8 saat destekleyecektir.
Eğitmenler kursiyerlere sınav sonuçları hakkında bireysel geri bildirimde bulunacaktır.

 

Dili Anlama, Metodoloji ve Öğretim Kaynakları (20 Kredi)

İçerik alanları

 • Dil öğretimininde teorik yaklaşım
 • Mevcut gelişmeler dahil, farklı metodolojiler
 • Dil sistemleri ve yaşanan dilbilimsel sorunlar
 • Dil becerileri ve yaşanan sorunlar
 • Dil öğrenimi için kaynak, malzeme ve başvuru kaynakları
 • Değerlendirmeye ilişkin anahtar kavramlar

Değerlendirme

2 sayfalık yazılı sınavdır. Her bir sayfa için 1,5 saat verilmektedir. Arada yarım saatlik mola verilir.

Modül 2

Odak ve amaçlar: bu modül, kursiyerlerin çeşitli bağlamlarda ESOL öğretiminin ilkeleri ve mesleki uygulamalarıyla ilgili farkındalık ve uzmanlıklarını geliştirmeye odaklanır.
Kurs Tarihi:  11 Mart 2023’ten 3 Haziran 2023’e kadar olmak üzere 12 haftadır.
Kursun uygulanması eğitmenler tarafından 66 saat şeklinde planlanmış olacaktır. Bunlar şunları içerecektir: 
Eğitmen liderliğinde her hafta Zoom aracılığıyla gerçekleştirilen seminerler, dersler, atölyeler vb.’den oluşan canlı çevrimiçi giriş oturumları. Bu oturumlar her hafta 6 saat Cumartesi veya Pazar günleri gerçekleştirilecektir. 
Kurs katılımcılarının kurs sırasında birbirlerini gözlemlemesi istenir.
Eğitmenler, kursiyerlerden kurs eğitmenleriyle iletişim saatleri dışında gerekli 100 bağımsız öğrenme saatini (araştırma ve yazma ödevleri, ders planlama, öz-yansıtma yazma vb.) karşılamalarını isteyecektir.

 

Profesyonel Uygulama Geliştirme (20 Kredi)

 • İçerik alanları
 • Dil öğrenme bağlamları
 • İngilizce öğretimine hazırlık
 • Öğretim amaçlı malzemeleri ve kaynakları seçme, değerlendirme ve kullanma
 • Öğrenme yönetimi ve desteklenmesi
 • Öğretme ve ders hazırlığının değerlendirilmesi
 • Diğer öğretmenlerin derslerinin gözlem ve değerlendirilmesi
 • Profesyonellik ve fırsatlar

Değerlendirme

Öğretim pratiğinden oluşan 4 makale. (4’ü okul tarafından incelenirken, seçilen biri Cambridge değerlendirici tarafından değerlendirilir.)
Mesleki gelişim makalesi (Oryantasyon sırasında bu ödevin ilk bölümünü tamamlarsınız).

Modül 3

Modül 3, iki seçenekli olarak sunulmaktadır.

Seçenek 1: Uygulama ve ELT Uzmanlığı Genişletme (20 Kredi)

 • İçerik alanları
 • Uzmanlık alanlarında araştırma
 • Müfredat tasarımının ilkeleri
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için müfredat ve öğretim programları tasarlanması
 • Seçilen uzmanlık bağlamında ders tasarımı ve geliştirme
 • Test etme ve değerlendirme ilkeleri ve uygulaması ve bunların aday öğretmenin uzmanlık alanına uygulanması
 • Çalışma programının ve derslerin kalitesinin ve etkililiğinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi

Değerlendirme

İngilizce eğitiminin belirli bir alanına yönelik genişletilmiş makale

Adayın seçtiği öğretim ve öğrenmenin bir uzmanlık alanına odaklanır (örn. Akademik amaçlı İngilizce, öğretmenlik sınavı sınıfları, genç öğrenciler, birebir öğretim).

Seçenek 2: İngilizce Dili Öğretim Yönetimi (20 Kredi)

 • İçerik alanları
 • Seçilen bir yönetim uzmanlığı hakkında araştırma
 • Durum analizi yöntemleri
 • Değişiklik önerilerinin tasarımı
 • Değişiklik önerilerinin uygulanması
 
Kurs Tarihleri:   2023 boyunca eğitmenlerle kararlaştırılacak tarihler

Delta Modülleri 2023 Fiyatları


Güncel fiyatlar ve detaylı bilgi için uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Değerlendirme

İngilizce eğitiminin belirli bir alanına yönelik genişletilmiş makale

Adaylar seçtikleri ELT Management alanında bir ödev tamamlar. Kapsamlı ödev, program dışından kişiler tarafından notlandırılır.

Aşama Aşama DELTA Sınavına Kayıt

– Size en yakın sınav merkezini buradan bulunuz. İrlanda’da International House Dublin, 3 modül için de DELTA sınav merkezidir.

– Sınava yazılı mı online mı girmek istediğinizi seçin.

– Size uygun olan tarih için kaydolun.

Bu yazılara da göz atabilirsiniz...

Menü