PASAPORT NASIL ÇIKARILIR ?

Pasaport çıkarmak için öncelikle kendimize en yakın il yada ilçe nüfus müdürlüğünden en uygun tarihe e-randevu almamız gerekmektedir. Bordo pasaport başvurusu il ya da ilçe nüfus müdürlüklerinden yapılırken yeşil ve gri pasaport başvuruları yalnızca il nüfus müdürlüklerinden yapılmaktadır.

Pasaport Çıkartmak İçin Randevu Gerekli mi?

Randevusuz işlem yapılmadığı için gitmeden önce size en uygun tarihe randevu almanız gerekmektedir. Randevu sistemine buradan girebilirsiniz. 

 

Pasaport Çıkartmak İçin İşlemler Nelerdir?

Pasaport çıkarmak için randevu aldıktan sonra yapmanız gerekenler belgelerinizi toplamak, bankaya ödemelerinizi yapıp dekontunuzu almak ve belirlediğiniz tarihte nüfus müdürlüğüne gitmektir. Bankadan dekontunuzu alırken dekont üzerinde ‘tahsil edilmiştir’ mührünün basılmış olduğuna emin olun. 

 

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ NE KADAR ?

 • Pasaport cüzdan bedeli: 160.00 TL

2020 Pasaport Harç Bedelleri;

 • 6 Aya kadar : 208.30 TL
 • 1 Yıl İçin :      304.40 TL
 • 2 Yıl İçin :      497.00 TL
 • 3 Yıl İçin :      705.90 TL
 • 3+ Yıl İçin : 994.80 TL

***Eğitimine devam eden öğrenciler harç bedeli ödemezler. Sadece cüzdan bedeli ödemektedirler. Pasaportları öğrenim hayatları bitene kadar geçerli olacaktır. 

 

Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Her pasaport tipi için gerekli belgeler değişiklik göstermektedir.  

 

 1- Umuma Mahsus Pasaport İçin Gerekli Evraklar;

 • T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ( başvuran 15 yaşından büyük ise fotoğraf olması gerekmektedir)
 • 2 adet 5X6 cm boyutunda Biyometrik Fotoğraf .
 • Fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır.
 • Fotoğraf çizgi (kalın ya da ince) ile çerçeve içine alınmamalıdır.
 • Fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır.

 

– Pasaport Defter Bedeli Makbuzu

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen defter bedelini tüm bankalara ve emniyet müdürlüğü içerinde bulunan Vergi dairesine yatırabilirsiniz.

*Vergi tahsil alındısının “MÜKELLEF” yazılı birinci suretine “TAHSİL EDİLMİŞTİR” kaşesi ile banka görevlisinin“ISLAK İMZASININ” bulunması gerekmektedir. Dekont müracaat esnasında ibraz edilecektir. İnternetten bu hesaba havale veya EFT yapılsa bile bankalardan bizzat makbuz alınması gerekmektedir.

 

– Pasaport Harç Bedeli Makbuzu

*Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Harç Bedeli, tüm Bankalara yatırılabilir. Dekonta “TAHSİL EDİLMİŞTİR”kaşesi basılıp yetkililer tarafından imzalanmalıdır daha sonra “MÜKELLEF” yazılı birinci nüshası alınmalıdır. Buna dair makbuz (Dekont) müracaat esnasında ibraz edilecektir. Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilmektedir, 18 yaşından küçük olanlar için bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

 

– Mevcut Pasaport

 • 18 yaşından Küçük Olan başvuranlar ile Mahcurlar İçin Muvafakatname
 • 18 yaşından küçük olan başvuru sahipleri ve mahcurların pasaport alabilmeleri için kanuni mümessilleri tarafından noterce veya pasaport vermeye yetkili makamlarca tanzim edilmiş muvafakatname ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • 4721 Sayılı Türk Medeni kanununun ilgili maddesi gereği; Evlilik devam ettiği sürece anne ve baba birlikte muvafakat vereceklerdir. Boşanma halinde Mahkeme tarafından velayat kime verilmiş ise sadece onun muvafakatı, anne veya babadan
 • birinin ölümü halinde sağ olanın muvafakatı, anne ve baba evli ancak bunlardan birinin kısıtlı olması (cezaevinde olması) halinde velayetin kısıtlı olmayan tarafa ait olduğundan, kısıtlı olmayanın muvafakatı (Kısıtlılık hali sona erince ikisinin
 • muvafatı), anne ve babanın hastalığı, deneyimsizliği, özürlü olması vb. sebeplerden dolayı velayet görevini yerine getirememesi hallerinde Mahkeme kararı ile velayet kaldırılmış ise yine Mahkemece tayin edilen vasinin muvafakatının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Pasaport alacak kişinin kaç yaşında olursa olsun pasaport müracaatına bizzat gelmesi gerekmektedir.
 • Harçsız (öğrenci meşruhatlı) Pasaport Almak İsteyen Vatandaşlarımız.

 **Eski bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.

a-) Öğrenimine Türkiye’de Devam Edenler;

Bu öğrencilerin, Öğrenim görülen Yüksekokul yönetimlerine (Rektörlük/Dekanlık/MYO Yönetimi/Enstitü Yönetimi vs.) başvurarak, okul yönetimince verilen öğrenci belgesiyle Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurarak onaylanan belge ile Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

 

b-) Öğrenime Yurtdışında Devam Edenler;

Bu öğrencilerin okullarından aldıkları “Öğrenci olduklarını belirtir belgeleri” ile T.C. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Eğitim Müşavirliğine başvurarak, söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucundan başkaca mani bir durumu olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu düzenlenebileceği,


Yurt içinde ise T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğince uygun görülmesi halinde uygun görüş yazısı ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması;

 

c-) Yurtdışındaki Okula Kayıt Yaptıracaklar İçin;

Yurtdışında, ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYS sonuç belgesi ile T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğine başvurarak söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucunda Başkaca engel bir durum olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu alabilirler.

Yurt içinde,ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin ÖSYS sonuç belgesi ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

 

 2- Hususi Pasaport İçin Gerekli Evraklar

 Çalışanlar, emekliler, 18 yaşından büyükler ve 18 yaşından küçükler için ayrı başvuru şartları vardır.

Çalışanlar İçin Gerekli Evraklar:

 • Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş pasaport talep formu.(Talep formu için tıklayınız)
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
 • Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
 • Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur; Kurumundan talep ettiği ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu ile hak sahibinin eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu hak sahibi olmadan başvuruda bulunabilir.
 • Reşit olmayan çocuğu için ayrıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir. (Emekli/Müstafi olanların eş ve çocukları hususi damgalı pasaport müracaatında bulunuyor ise hak sahibinin müracaatta bizzat bulunması, bulunamıyor ise noterden vekaletname vermesi gerekmektedir.)

 

Emekliler İçin Gerekli Evraklar:

 • Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; Emekli oldukları kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) Emekli oldukları tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
 • Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda EMEKLİ yazıyor ise; mevcut pasaportunuz müracaatınız için yeterlidir.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf.
 • T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
 • Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilmektedir.)
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu.
 • Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur. Eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu için vekaletname vermelidir.
 • Reşit olmayan çocuğu için aynıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir.

 

18 yaşından küçükler için gerekli evraklar:

 • 18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin veya mahkemece tayin edilmiş vasisi var ise muvafakat vermesi gerekmektedir.
 • Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.
 • Anne-babası boşanmış çocukların velayet verilen ebeveynin muvafakat vermesi gerekmektedir.
 • Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
 • Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
 • Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
 • Parmak izi Çıktısı : 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu.

 

18 Yaşından Büyükler İçin Gerekli Evraklar:

 • Aranan şartlar: Evli olmamaları, 25 yaşından küçük olmaları, öğrenci olmaları
 • Belgeler: Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
 • Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
 • Öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenim belgesinin aslı.
 • Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
 • Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu.

Randevu Sırasında Neler Yapılır?

Randevu aldığımız saatte belgelerimizle birlikte nüfus müdürlüğüne olmamız gerek çünkü sırası geçen randevular iptal oluyor ve tekrar randevu almak gerekiyor. Sıramız gelince belgelerimizi teslim edip parmak izi veriyoruz bu yüzden eğer aile randevusu alındıysa ailedeki her birey orada olmak zorundadır. Anne veya babalar çocuklarının yerine işlem yapamaz. Parmak iziniz alındıktan sonra size verilen belgeleri imzalıyorsunuz ve işleminiz bitiyor. Artık pasaportunuzun basılmasını bekleyebilirsiniz.

 

Pasaport Kaç Günde Çıkar?

Başvurusu tamamlanan pasaportlar 7-10 gün içinde PTT ile kişinin adresine gönderilmektedir.

Pasaportunuzu aldıktan sonra artık hazırsınız ! İrlanda’da dil okuluna gelebilirsiniz 🙂

 

** İrlanda’da yaşam masrafları hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın!

** İrlanda 2020 yılı dil okulu fiyatları için tıklayın!

İlginizi Çekebilir!

Menü