İrlanda'da YLSY Bursu ile Master Yapmak

YLSY Bursu Nedir?

Açılımı Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme olan YLSY, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversiteler ve çeşitli kamu kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışında lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır. MEB tarafından ortalaması 2.50 üzerinde olan ve burs için gerekli koşullara uyan öğrencilere yurt dışı lisansüstü eğitimi süresince verilmektedir. Bu burs, yurt dışındaki en iyi üniversitelerde tam burslu olarak yüksek lisans ve doktora yapabilme imkanı sağlar.

YLSY Bursu Hangi Maddi Destekleri Sağlar?

YLSY;

  • Eğitiminiz sürecinde tüm okul ödemeleri
  • Yurt İçi ve yurt dışı ulaşım giderleri
  • Aylık burs ödemesi
  • Yabancı dil sınav ücretleri
  • Yurt dışı ve yurt içi sağlık giderleri
  • Kırtasiye masrafları

    gibi mali destekleri sağlar

YLSY Bursu İçin Başvuru Şartları Nelerdir ?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. En az lisans mezunu olmak

3. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak

4. 31 yaşından gün almamış olmak 

5.ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.)

6. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak

7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

8. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir)

 Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

 2021 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için tıklayınız.

ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi yapmaya hak kazanacaklardır.,

YLSY Bursu ile Öğrenim Görülebilecek Okullar Nasıl Belirlenir ?

Adayların öğrenim göreceği üniversitelerin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından kabul edilen; Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic Performance (URAP)  tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az birinde son üç yıl içerisindeki genel ya da alan bazlı sıralamalarda ilk 500 içerisinde yer alması gerekmektedir.

 

İrlanda'da YLSY Bursu ile Hangi Okullarda Öğrenim Görülebilir ?

1- Trinity College Dublin 

2- RCSI University of Medicine and Health Sciences

3- University College Dublin 

4- University College Cork

5- National University of Ireland, Galway

6- Dublin City University  

Üniversitelerinde İrlanda’da YLSY Bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirsiniz.

İrlanda’da Yüksek Lisans Yapmak ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Menü